מדיניות השירות ותקנון האתר

אתר צומת רהיטים (להלן "האתר") המופעל ע"י חברת הייקלאס תעשיות רהיטים בע"מ (להלן "החברה") הינו אתר לרכישת רהיטים וציוד נלווה (להלן "מוצרים" או "המוצרים").

קניית מוצרים דרך אתר זה כפופה לתנאים המפורטים להלן.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. תקנון זה מהווה חוזה בין הרוכשים באתר לבין החברה.

שירות

צומת רהיטים שמה לעצמה את איכות השירות שהיא נותנת ללקוחותיה כחלק בלתי נפרד מהמוצרים שהם רוכשים באתר. נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 073-7694555 או במייל info@zometrahitim.co.il

אחריות

אחריות החברה מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה. האחריות למוצרים ניתנת לתקופה של חמש שנים מיום הרכישה, מלבד על הארונות מדגם "צבר" עד רוחב 160 ס"מ , "רימון" עד רוחב 160 ס"מ, "דולב" עד רוחב 160 ס"מ ו"לילך" ברוחב 180 ס"מ עבורם תינתן שנת אחריות אחת בלבד.

האחריות תהיה בתוקף אך ורק לרוכשים המחזיקים את הוכחת הרכישה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהרוכש להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או שימוש לא סביר. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל פגם שיווצר כתוצאה מהזזת מוצר בתוך הבית או העברתו למקום אחר או פירוק והרכבה ע"י הלקוח.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או שימוש שגוי במוצרים לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור גניבה, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אספקה והובלת המוצר

החברה תדאג לאספקת המוצרים לכתובת שנמסרה על ידו הרוכש בעת הרכישה תוך 21 ימי עסקים, אלא אם כן צויין אחרת בגוף המוצר, ואלא אם איחור או אי-אספקה, נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

החברה רשאיות להשתמש במידע שנמסר לה ע"י הרוכש דרך האתר וכחלק ממתן השירות על מנת לספק את המוצרים והשירות שנרכשו. מידע זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש למטרות שיווקיות ללא קבלת הסכמה מהרוכש.

חברה נוקטת באמצעים העומדים לרשותה בכדי להקפיד ולהגן על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורש.

הרכישה

ניתן לרכוש את המוצרים באתר כל עוד המוצרים נמצאים במלאי או שהחברה יכולה לדאוג לייצר אותם בתוך זמן האספקה המפורט בהמשך.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ביצוע ההזמנה יחל רק לאחר קבלת אישורה ע"י חברת האשראי.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כחוק.

החברה רשאית להפסיק מכירת מוצרים לפי שיקול דעתה ולא לאפשר רכישה באתר במידה ותראה לנכון.

שינוי הזמנות

ניתן לבצע שינוים בהזמנה עד 48 שעת מפתיחתה, או עד הורדת ההזמנה לייצור במידה ותואמה עם המזמין (המוקדם מביניהם). אין שינוים מעבר לזמן הזה.

מדיניות ביטולים והחזרות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ביטול הזמנה עד 48 שעות מפתיחתה יחויב בעמלה של 5%. מעבר לזמן הזה ועד שבועיים מפתיחתה ביטול הזמנה יגרור חיוב של 30% מערך ההזמנה.

ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב בלבד לחברה באמצעות אי-מייל info@zometrahitim.co.il או פקס 073-7697999

למען הסר ספק, מובהר כי רוכש באתר לא יוכל להחזיר או להחליף מוצרים אשר יוצרו לפי הזמנה שלא בגלל מפגם במוצרים או אי התאמה להזמנת הרוכש.

במידה ונרכשו ע"י מוצרים שהיו במלאי ושלא יוצרו במיוחד עבור הרוכש וביטול עסקה נובעה מהתחרטות הרוכש, החזרת המוצרים לחברה תהיה על חשבון הלקוח, התשלום יושב ללקוח, למעט דמי ביטול של 5% ממחיר המוצר. התשלום יושב לרוכש תוך 14 ימים מקבלת המוצרים בחזרה לחברה.

החברה זכאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. במידה והזמנה תבוטל תחזיר החברה לרוכש את מלוא התשלום החברה איננה חייבת לנמק את סיבת הביטול.

לא ניתן להחזיר מוצרים במידה ומצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הרוכש, שנפגמו ו/או שניזוקו ו/או שהתקלקלו ו/או שהרכבה נעשתה ע"י הלקוח.

זכויות יוצרים קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.